Vereniging

VLECS staat voor Vereniging voor de Liefhebber van de Engelse Cocker Spaniel, en is voor iedereen die begaan is met dit ras. Door middel van deze website proberen we u op de hoogte te houden over de ontwikkelingen van de Vereniging. Tevens zal de website worden aangevuld met informatie over het ras, activiteiten en het fokken.

Doelstelling
Het doel van de vereniging is fokkers en liefhebbers van Cocker Spaniels bij elkaar te brengen en de liefhebberij voor en de fokkerij, met als doel het fokken van gezonde honden met goede karakters, die gericht zijn op de rasspecifieke eigenschappen van de Engelse Cocker Spaniel. Ons fokbeleid is er op gericht dat (te) veel regels overbodig blijken te zijn. Door nu minder regels op te leggen, hopen we dat er meer mogelijkheden zijn voor meer fokkers en hierdoor ook de eenkleur Cocker Spaniel zich weer beter kan profileren.Ons fokreglement is een aanvulling op de code van ethiek, welke het uitgangspunt blijft van de vereniging.

De statuten kunt u hier inzien. klik hier

Code van Ethiek:

Vereniging voor de Liefhebber van de Engelse Cocker Spaniel (VLECS). Alle fokkers die hun pups registreren en de nieuwe eigenaren registreren, dienen de code van ethiek te aanvaarden van de VLECS.

Fokkers/eigenaren:
1. Verplichten zich alle honden onder hun toezicht goed te verzorgen en te huisvesten en te zorgen voor een passend geneeskundig ingrijpen, indien nodig.
2. Zal niet fokken met honden die schadelijk zijn voor het ras.
3. Zal niet willens en wetens fokken met verkeerde kenmerken van het ras.
4. Zal geen honden verkopen aan commerciële groothandel, detailhandel of dealers.
5. Zal hun honden niet laten zwerven of grote overlast laten veroorzaken bij hun buren.
6. Zal alleen fokken met gezonde honden.
7. Zal zorgen voor de juiste gezondheidsonderzoeken van hun honden.
8. Zal toezicht houden op de door hen gefokte pups.
9. Schending van deze bepalingen kan leiden tot opzegging/schorsing van het lidmaatschap, en/of maatregelen tot de daartoe erkende instanties voor juridische actie.
10. Zal zich ten opzichte van andere fokkers/leden/aspirant kopers sociaal opstellen en zorgen voor een goede verstandhouding binnen de vereniging.

Privacy verklaring, klik hier