Lidmaatschap

Als lid van de vereniging wordt u, na inschrijving, vermeld in onze digitale nieuwsbrief “VLECStime”. Hiermee wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en de te organiseren activiteiten bij VLECS. Daarnaast verstrekken wij informatie over de Engelse Cocker Spaniel. Als lid mag u zelf ook informatie, foto’s  of verhalen inbrengen, welke voor andere leden interessant of leuk kunnen zijn. Deze nieuwsbrief wordt u per email toegezonden; mocht u geen email hebben, dan ontvangt u de nieuwsbrief per post.

Het eerste jaar bent u aspirant lid, daarna wordt u gewoon lid. Aspirant leden hebben nog geen stemrecht, maar mogen wel naar de ledenvergadering komen en deelnemen aan activiteiten.

De contributie:

Indien u lid wilt worden kunt u online lid worden via Lid worden of via deze link het aanmeldingsformulier downloaden of uitprinten. Als u het formulier ingevuld en ondertekend heeft kunt u het aanmeldingsformulier naar ons opsturen, of scannen en digitaal aanleveren.

Kosten:

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is  € 5.00
Leden € 25.00
Gezinsleden € 12.50
Wordt u na 1 juli lid dan bent u lid tot eind het jaar erop. U bent dan 1,5 jaar lidmaatschap verschuldigd.
Dan betaald u € 37,50 plus € 5,00 inschrijfgeld als aspirant lid en € 18,75 plus € 5,00 inschrijfgeld als gezinslid.
De contributie kunt u voldoen middels de toegezonden faktuur na publicatie in het clubblad.

Op verzoek kan er een lidmaatschapskaart aan u worden toegezonden.

VLECS adresgegevens
Ledenadministratie VLECS

André Fleer
De Traden 53
7826 HM Emmen
Tel: 06-53185029
E-mail: ledenadministratie@vlecs.nl

Rekeningnummer: NL17RABO0169941809 tnv VLECS BIC nr. RABONL2U